BodineBridgers318

Aus HistnetWiki
Version vom 21. September 2012, 12:33 Uhr von BodineBridgers318 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[http://www.auta-moto.pl/ nauka jazdy ] Ogromne podziękowania dla pana z nauki jazdy Łódź To dzięki Jego zaangażowaniu w moją "drogową wiedzę", w piąte…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche

nauka jazdy Ogromne podziękowania dla pana z nauki jazdy Łódź To dzięki Jego zaangażowaniu w moją "drogową wiedzę", w piątek zdałam egzamin prawo jazdy łódź za pierwszym podejściem. Nie popełniając ani jednego błędu. Z charakteru jestem raczej osobą bardzo emocjonalnie podchodzącą do wielu spraw- natomiast do egzaminu podeszłam spokojnie, na luzie. Byłam pewna własnych umiejętności... To całkowita zasługa mojego instruktora. Każdemu życzę tak cierpliwego, życzliwego i oddanego swoim kursantom instruktora! Do egzaminu przygotowuje na bardzo wysokim poziomie , kilkakrotnie powtarza cenne wskazówki, rady, przydatne dane... Jazda z Nim nie jest stresująca, przebiega w przyjaznej atmosferze, instruktor był osobą miłą, spokojną. Auto szkoła łódź o której pisze znajduję się w centrum ośrodki miejskie, od domu mam zaledwie 15 minut na pieszo, bardzo się cieszę gdyż w tej samej szkole zdawał na prawo jazdy łódź mój tata. zatem szkoła działa już bardzo długo, a ja woli jeździć tak dobrze jak mój tata.